• Nguyễn Thị Thảnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0342852686
  • Email:
   chithanhbt208@gmail.com
 • Nguyễn Lê An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0978799107
  • Email:
   nguyenlean27@gmail.com
 • Trần Thị Kim Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   kanh2005@yahoo.com
 • Nguyễn Thị Bạch Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0987 045 405
  • Email:
   tuyet67ts@gmail.com
 • Lê Thị Hồng Tâm,
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0845962424
  • Email:
   letam1028@gmail.com
 • Phạm đình chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   phamdinhchients@gmail.com
 • Lê Đức Quốc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ xã hội
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   binhtuonga@gmail.com
 • Huỳnh Thị Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ xã hội
  • Email:
   huynhthidao_77@yahoo.com.vn
 • Lê Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0934748617
  • Email:
   lethioanhnv@gmail.com
 • Trần Thụy Tiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0983673034
  • Email:
   tranthuytiendolaero@gmail.com
 • Lê Thị Bích Trâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0342252423
  • Email:
   letram78@gmail.com
Học sinh
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 04 : 60
Năm 2021 : 384