• Mạc Thị Phương Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0984040337
  • Email:
   macphuonglan@gmail.com
 • Đoàn Thị Minh Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ xã hội
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0984006019
  • Email:
   doanminhphuc1981@gmail.com
 • Lê Nguyễn Kim Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0388985956
  • Email:
   kimduyensphk32@gmail.com
 • Đặng Thị Hữu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ tự nhiên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0385099753
  • Email:
   dangthihuu1979@gmail.com
 • Bùi Kim Đính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0914725173
  • Email:
   kimdinhbui@gmail.com
 • Huỳnh thị Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   097 4648 986
  • Email:
   huynhthu7711@gmail.com
 • Nguyễn Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0988813726
  • Email:
   ntrang511@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kim Dung .
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0918391261
  • Email:
   kimdungbt72@gmail.com
Học sinh
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 04 : 60
Năm 2021 : 384